Frisk eller riskperson? SCAPIS ska ge svar

Målet med SCAPIS är att hitta människor som ligger i riskzon för hjärt-lungsjukdom.

– Tänk om vi i framtiden kunde ha ett enkelt blodprov för att förutsäga vem som är frisk och vem som har en risk för sjukdom, säger Göran Bergström, huvudansvarig för SCAPIS, överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset och professor vid Göteborgs universitet.

Unik studie

SCAPIS är Sveriges hittills största forskningsstudie inom hjärt-lungsjukdom. I världen har man inte heller gjort något liknande tidigare. I studien har 30 000 slumpvis utvalda svenskar med olika socioekonomisk bakgrund genomgått omfattande hälsoundersökningar och lämnat prover i kombination med avancerade röntgenundersökningar av blodkärl och organ.

– Allt detta gör att SCAPIS är en världsunik forskningsstudie. Materialet kommer att bli en enorm kunskapsbank för forskare under lång tid framöver, säger Göran Bergström.

Vi skulle kunna skjuta upp hjärt-kärlsjukdom i åldrarna. Ja, kanske till och med förhindra
den helt och hållet. Tänk.

– Professor Göran Bergström

Hjärt-Lungfonden huvudfinansiär

Initiativet till SCAPIS kom från ett antal forskare inom svensk hjärt-, kärl- och lungmedicin och är ett samarbete mellan forskare över hela landet. Huvudfinansiär är Hjärt-Lungfonden.

– Vårt mål är att hitta och behandla dem som har en risk för sjukdom innan de blir sjuka. Vi vill hitta metoder och samband för att skjuta upp, och till och med förhindra till exempel hjärtinfarkter.

Omfattande hälsoundersökningar

Varje person i studien har genomgått skiktröntgen, ultraljudsundersökningar, lungfunktionstester och analyser av blodsocker och kolesterolnivåer. De har dessutom fått registrera fysisk aktivitet och svara på frågor om levnadsvanor och kost. Att ta reda på vem som är frisk eller vem som har en risk för sjukdom är ett av de viktigaste målen med studien.

– Om vi i framtiden kan erbjuda ett blodprov som kan ge oss förståelse för vilka som är riskpersoner kan vi kanske remittera dem till röntgen av kranskärlen. De som har svåra förträngningar kan vi fånga upp och behandla intensivt. Det skulle rädda liv, konstaterar Göran Bergström.

Tusentals bilder

Just röntgenbilderna är något som Göran Bergström särskilt vill lyfta fram med SCAPIS. Med ny teknik har studiedeltagarnas kranskärl, organ och fettdepåer avbildats. Allt material utgör tillsammans världens största data-, bild- och biobank.

– Nu analyseras deltagarnas DNA. En sådan analys innebär många vinster för studier framåt. Men det är dyrt. För att vi ska kunna göra allt vi behöver och för att SCAPIS ska bli den viktigaste källan för nya, livsavgörande genombrott behöver vi fortsatt finansiering.

– Det är nu det börjar. Inom tio år kommer vi att ha många nya och viktiga data för att förhindra att människor blir sjuka, säger Göran Bergström.

Kvinna i forskningslaboratorium

Milstolpar inom forskningen

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Hjärt-kärlforskningens genombrott de senaste 30 åren har haft stor påverkan på såväl den totala dödligheten som på den förväntade livslängden.

Forskningens stora genombrott