Det finns stora förhoppningar om att forskarna med hjälp av SCAPIS materialet ska nå nya viktiga genombrott. SCAPIS blir en nationell resurs som ger nya förutsättningar för forskning för en bättre folkhälsa.

Att på förhand kunna förstå vem som riskerar att drabbas av hjärt-kärl- och lungsjukdom är ett av de viktigaste målen med studien. I mars 2021 öppnade SCAPIS databasen för alla forskare knutna till svenska universitet.

Studier som tagit del av SCAPIS

Följande studier har tagit del av data från SCAPIS: Se hela listan

Möt forskarna

Hur förutser vi sjukdom på tidigt stadium?

"Min dröm är att vi får en större förståelse för varför människor drabbas av sjukdom. I röntgenbilderna finns svaren." – John Brandberg, överläkare, verksamhetschef Radiologen Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hur kan vi förutse och förhindra hjärtinfarkt i tid?

"SCAPIS kommer lära oss mer om hur vi ska behandla befolkningen innan de blir sjuka" – Johan Sundström, professor i epidemiologi, Uppsala universitet

Varför drabbas diabetiker av hjärtsjukdom?

"Jag hoppas att SCAPIS leder fram till läkemedel till personer med typ 2-diabetes, så att deras överrisk att drabbas av sjukdom i hjärta och kärl elimineras." – Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Linköpings universitet

Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Karolinska institutet
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp Uppsala universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Norrlands universitetssjukhus
Logotyp Universitetssjukhuset i Linköping
Logotyp Skånes universitetssjukhus
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Karolinska universitetssjukhuset
Logotyp Akademiska sjukhuset
Danderyds sjukhus logotyp
Logotyp Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär av SCAPIS