Så mår Sverige

SCAPIS-studien med 30 000 deltagare har svar

Äldre kvinna och pojke sitter på en parkbänk i somrig park
Äldre kvinna och pojke sitter på en parkbänk i somrig park

I Sverige har totalt 30 000 deltagare genomgått SCAPIS-studiens alla provtagningar och tester. Genom det omfattande underlaget kan vi se hur hälsoläget skiljer sig mellan olika orter samt bättre förstå sambanden mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom.

Forskningsresultat från SCAPIS

Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

4 av 10 i övre medelåldern har plack i kärlen

En vetenskaplig publikation från befolkningsstudien SCAPIS visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl.

Ta del av studiens resultat
Göran Bergström

Hemmatest avslöjar risken för hjärtinfarkt

Svenska forskare har tagit fram ett test som på drygt fem minuter kan identifiera personer som har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller andra allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Ta del av studiens resultat
En byggnad med studentboenden i Rosengård

Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt SCAPIS.

Läs om skillnaderna

Fler resultat från SCAPIS

Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Karolinska institutet
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp Uppsala universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Norrlands universitetssjukhus
Logotyp Universitetssjukhuset i Linköping
Logotyp Skånes universitetssjukhus
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Karolinska universitetssjukhuset
Logotyp Akademiska sjukhuset
Danderyds sjukhus logotyp
Logotyp Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär av SCAPIS