Resultat från SCAPIS

Forskaren Hanna Jonasson

Belysning av huden på underarmen kan avslöja ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Genom att belysa huden med ljus är det möjligt att mäta blodflöde, mängden blod och blodets syresättning i mikrocirkulationen. Denna metod kan framöver spela en viktig roll i att förbättra riskbedömningen för hjärt-kärlsjukdomar.

Ta del av studiens resultat
Professor Carl Johan Östgren

Oupptäckt diabetes en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

Personer som lever med oupptäckt diabetes, eller med ett förstadium till diabetes, har mer åderförkalkning i hjärtats kranskärl och löper därmed större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Ta del av studiens resultat

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Tre generationer av kvinnor vid gunga
SCAPIS

SCAPIS – En världsunik studie

Vem är frisk och vem bär på risk? Vår största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Mer om SCAPIS
Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Karolinska institutet
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp Uppsala universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Norrlands universitetssjukhus
Logotyp Universitetssjukhuset i Linköping
Logotyp Skånes universitetssjukhus
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Akademiska sjukhuset
Danderyds sjukhus logotyp
Logotyp Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär av SCAPIS