Delta i SCAPIS 2

Du som fått en personlig inbjudan till SCAPIS 2 och vill delta

En kvinna och en man som tittar på hennes klocka
En man och en kvinna tittar på klickan

Vad kul att du är intresserad av SCAPIS 2. Läs gärna mer om vad det innebär att delta och anmäl dig om du vill vara med.

Vad är SCAPIS 2?

Under 2013-2018 undersöktes 30 000 personer i åldern 50-64 år i SCAPIS. Detta skedde på universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. SCAPIS 2 är en fortsättning på SCAPIS, där hälften av alla SCAPIS-deltagare undersöks på nytt. 15 000 slumpvis utvalda SCAPIS-deltagare bjuds in och genomgår i stort sett samma undersökningar som förra gången.

Vad händer vid besöken?

Undersökningarna sker enligt liknande upplägg som tidigare, vilket innebär 2-3 besök med cirka 2 veckors mellanrum. Besöken äger rum på ett sjukhus i din region och tar cirka 4 timmar vid varje tillfälle. Besöken är kostnadsfria. För vissa kan det komma att bli aktuellt med ytterligare ett besök och ett uppföljande telefonsamtal.
Alla medverkande får en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol. Det innebär bland annat blodprover, registrering av fysisk aktivitet, lungfunktionstest och skiktröntgenundersökning (CT) samt frågor om levnads- och matvanor. 

Varför behövs SCAPIS 2

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen. Över 2 miljoner människor i Sverige lever idag med hjärt-kärlsjukdomar och över 1 miljon lever med lungsjukdom. Med hjälp av SCAPIS är målet att kunna stoppa sjukdomarna innan de uppstår.
Genom att undersöka SCAPIS-deltagare på nytt får forskarna en bild av hur kranskärlssjukdom och lungsjukdom utvecklas över tid. Det kommer att ge forskarna ännu bättre möjligheter att i tid hitta individer med hög risk och att utveckla mer precisa metoder och behandlingar för att förebygga och förhindra sjukdom i hjärta, kärl och lungor.

Ett äldre par tillsammans utomhus

Vem får delta i SCAPIS 2?

Du som tidigare deltagit i SCAPIS och som får en personlig inbjudan per brev, får delta i SCAPIS 2. Urvalet är slumpmässigt.

Är anmälan bindande?

Anmälan är ej bindande. Deltagande i SCAPIS är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas.

Hur hanteras personuppgifter?

Genom att klicka på länken nedan, får du tillgång till detaljerad information vad gäller behandling av personuppgifter och rättigheter för deltagare i SCAPIS-studien. Läs mer om hur studien behandlar personuppgifter

Fakta om SCAPIS

  • Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor hos över 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50-64 år.

  • Undersökningarna genomfördes 2013-2018 på sex universitetssjukhus.

  • Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL och behandla dem innan sjukdom uppstår.

  • Allt insamlat material från undersökningarna har samlats i en nationell forskningsbank – världens hittills mest omfattande data-, bild- och biobank.

  • SCAPIS leds och drivs av forskare från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

  • 2024 påbörjas återundersökning av 15 000 SCAPIS-deltagare.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Mejla till scapis@scapis.org. Ange vilken SCAPIS ort det gäller.

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Tre generationer av kvinnor vid gunga
Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Karolinska institutet
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp Uppsala universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Norrlands universitetssjukhus
Logotyp Universitetssjukhuset i Linköping
Logotyp Skånes universitetssjukhus
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Akademiska sjukhuset
Danderyds sjukhus logotyp
Logotyp Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär av SCAPIS